Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding als "De Fitfanaat"-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren/verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant lid het inschrijfformulier heeft ondertekend.

b. Elk nieuw lid heeft recht op 1 gratis proefles.

Artikel 2: Lidmaatschap, rittenkaart, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij De Fitfanaat kan op elk gewenst moment ingaan, het termijn hangt af van de abonnementsvorm. Bij aanmelding als lid gaat de sporter automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. De huidige abonnementsvormen:

-Onbeperkte groepslessen (€34,95 per maand)

-Kwartaal abonnement voor senioren (geldig bij de GymPlus-lessen)

-Losse trajecten zoals SCULPT.

-Speciaal coachingsabonnementen, prijs wordt afgesproken tijdens intakegesprek.

b. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt zoals van tevoren afgesproken. Dit kan zijn per automatisch incasso, bankbetaling of contant.

c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag mag er in de komende lessen niet gesport worden, tenzij het volledige bedrag alsnog wordt betaald. Tussentijds stop zetten is in overleg mogelijk, mits dit op tijd aangegeven is en vanwege ziekte of blessure wordt besloten. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een bevriezing aan te vragen. De aanvraag moet schriftelijk (per mail) worden voldaan.

d. De Fitfanaat behoudt zich het recht voor het tussentijds wijzigen van tarieven. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan ten kennis gesteld.

e. De trainingstijden worden vastgesteld door De Fitfanaat. Daarnaast kan tijdens de feestdagen en de zomerperiode de trainingstijden worden gewijzigd en bepaalde trainingen kunnen worden geannuleerd. Hierbij kan geen aanspraak op vermindering of teruggave van contributie worden gemaakt.

f.  Een lidmaatschap is geschikt voor personen vanaf 16 jaar.

g. Als een personal- of smallgroup training binnen 12 uur voor het afgesproken trainingstijdstip wordt afgezegd door de afnemer, kan dit niet op een ander moment worden ingehaald.

Artikel 3: Beëindigen lidmaatschap

a. Het lid kan zijn onbeperkte lidmaatschap beëindigen door dit minimaal 1 maand voor de volgende betaling aan te geven per mail. Opzeggen is alleen mogelijk wanneer een gehele achterstand is voldaan.

b. De Fitfanaat behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij De Fitfanaat, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

b. De Fitfanaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van een sporter. Ook vaart De Fitfanaat geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de sporter. De Fitfanaat heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Univé .

c. Het abonnement van leden die zich schuldig maken aan wangedrag kan met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Een lid dient altijd de instructies van de instructeur op te volgen.